header c

De controle van de NVWA, Europol (en alles wat er bij kwam kijken) van Terraia en Exoknaag van September 2023 is het volgende naar de organisatie terug gekoppeld.

Op zondag 24 september 2023 hebben wij, Inspecteurs NVWA, Team natuur, een integrale controle gehouden op de Terraria en Exoknaag Houten. In het kader van handhavingscommunicatie is deze controle vooraf bij u aangekondigd. Daarbij is aangegeven dat een delegatie van Europol aanwezig zou zijn. U heeft dat vervolgens gepubliceerd op uw website, waarmee voor iedere standhouder of bezoeker bekend was dat de NVWA met meer personen aanwezig zou zijn dan gebruikelijk.

Feitelijk zijn wij vanuit de NVWA altijd aanwezig op deze beurs. Controles in de afgelopen jaren hebben geen misstanden aan het licht gebracht tijdens de beurs zelf; een enkele overtreding door een buitenlandse handelaar of het ontbreken van een UBN nummer of vakdiploma daargelaten.

Vanuit het internationale aspect, bij handhavende organisaties binnen de EU, wordt deze beurs met argusogen bekeken.

Dat was ook één van de redenen om een internationaal inkijkje te geven. Hoe wordt deze beurs georganiseerd, wat zijn de spelregels voor de standhouders, wat zijn de regels die de organisatie zichzelf heeft opgelegd en wat is de wijze waarop de NVWA controleert op deze beurs? Kortom, een compleet beeld geven over de ‘reptielenbeurs Houten’.

De internationale delegatie heeft een goed en positief antwoord gekregen op bovenstaande vragen. ‘Indrukwekkend, goed georganiseerd, groot en divers aanbod van dieren en een goede sfeer’ waren de meest gemaakte opmerkingen. De wijze waarop de NVWA-inspecteurs specifieke controles instaken en de medewerking die daarin werd verleend door handelaren en standhouders viel op en daar werd waardering over uitgesproken.

Tijdens deze beurs zijn er geen overtredingen vastgesteld in het kader van de Wet natuurbescherming. Hier en daar was geen overdrachtsverklaring afgegeven vanwege ‘the heat of the moment’, maar dat is direct hersteld. Qua dierenwelzijn geen overtredingen vastgesteld.

Met deze mail wil ik u bedanken voor uw medewerking; de beurs ligt op zo’n moment onder een (internationaal) vergrootglas en dat geeft extra druk waar de organisatie mee moet ‘dealen’.

Dat is wat ons betreft prima gelukt!

 

Als alles positief is mag dat ook wel worden meegedeeld vinden wij. Dank aan alle standhouders en bezoekers.