header c

Naast de reglementen van vhm-events zijn er voor de wetgeving in België aanvullende regels voor het tentoonstellen en het verhandelen van dieren.

Deze regels dienen strikt te worden opgevolgd daar er bij controle boetes en sancties kunnen worden opgelegd door de overheid van België aan de eigenaar / verkoper van de dieren. Tevens kan de organisatie u weigeren op het evenement.

Ook voor België is een gezondheidsverklaring noodzakelijk om verantword gezonde dieren aan te bieden. Voor meer info en formulieren klik hier..

De wetgeving omtrent de algemene regels voor tentoonstellingen en verhandelen van dieren, klik hier

Dieren die niet op de positieflijst voorkomen mogen niet worden verhandeld. Positieflijst: klik hier

Voor terrariumdieren is er sind 2019 een positieflijst.  Uiteraard gelden ook  de internationale regels voor zoals CITES. Ik adviseer u wel om de site van de overheid in de gaten te houden. 

Website overheid met meer informatie: klik hier

Bij inschrijving van een evenement in België wordt u geacht de wetgeving te kennen of kennis hebben genomen van de wetgeving in België (zie elders op deze pagina)

 Enkele regels:

 • Alleen reptielen en zoogdieren die voorkomen op de POSITIEVE LIJSTEN mogen, verhandeld, tentoongesteld en verkocht worden.
 • CITES-dieren (en DELEN ervan) mogen enkel verkocht worden indien met OVERDRACHTFORMULIER (REGISTER BIJHOUDEN) of MET GELE CITES PAPIEREN en GECHIPT (Papieren moeten ter plaatse aanwezig zijn)
 • Inlandse amfibien, reptielen, insecten en zoogdieren die wettelijk beschermd zijn mogen niet tentoon worden gesteld of worden aangeboden; (Conventie van Bern)-(Soortenbesluit 2009)
 • Alleen dieren die voorkomen op de positieflijst mogen worden aangeboden; Verbod op invasieve exoten (ook planten)
 • Bij het aanbieden van planten moet ook aan de wetgeving worden voldaan; Verbod op invasieve exoten (ook planten)
 • Inheemse reptielen en amfibieën mogen allen tentoongesteld, verhandeld of verkocht worden mits BEWIJS VAN NAKWEEK
 • Het aanbieden, ruilen en dergelijke mag alleen in de zaal van het gebouw plaatsvinden en niet elders zoals bv. de parkeerplaats;
 • De dieren mogen alleen aangeboden worden in de daarvoor bestemde doosjes of terraria met voldoende bewegingsvrijheid en voorzien van schuil- en klimmogelijkheden en vocht; alles naar behoefte (Wet op het welzijn der dieren);
 • Bepaalde soorten spinnen en insecten mogen vanwege het ontsnappingsgevaar niet in "krekeldoosjes" worden aangeboden maar wel in stevigere doosjes. Enkele soorten zijn: Pterinchilus murinus, Brachypelma albopilosa, Cithariscus crayshawi, Lasiodora parahybana, Pamphobeteus ferox, Pterinochilus vorax, Theraphosa leblondi & Xenesthis monstrosa;
 • Het aanbieden van gevaarlijke of giftige dieren is verboden waaronder gifslangen, krokodillen, schorpioenen & bepaalde potentieel giftige of zeer bijtgrage spinnen: zoals de Loxosceles reclusa; VERBOD OP GIFTIGE DIEREN
 • De verkoper is verplicht de koper te informeren over de aangeschafte dieren; (Europese/Belgische wetgeving, mogelijke gevaren, huisvesting, voedsel en afmetingen van de volwassen dieren)
 • Het aanbieden of tentoonstellen van zieke of verzwakte dieren is NIET toegestaan en deze kunnen door de organisatie worden verwijderd; De prijs moet worden vermeld en of het per dier of over meerdere exemplaren gaat;
 • De wetenschappelijke naam en Nederlandse naam, status, CITES status en eventueel geslacht moeten vermeld worden bij verkoop (aanbieden) van de dieren;
 • ALLE DIEREN MOETEN HUN WETENSCHAPPELIJK en NEDERLANDSE NAAM VERMELDEN / GESLACHT / CITES / PRIJS
 • VOLDOENDE en SPECIFIEKE WATER, KLIMMOGELIJKHEDEN, VOCHTIGHEID, etc.
 • DIEREN MOGEN ELKAAR NIET AGITEREN
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van controle of inbeslagname;
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van derden;
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht;
 • De Belgische locale en federale overheid heeft het recht om onaangekondigd controles uit te voeren op het evenement;
 • Informatie over het transport van dieren klik hier;
 • De verdeling van flyers en hangen van affiches buiten uw stand is niet toegestaan, zie ook http://www.ter.nl/vhmevents_prj/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=100&lang=dutch
 • In België is er sinds 1 januari 2007 een rookverbod van kracht. Het rookverbod is van toepassing in alle zalen, gangen, kantoren, sanitaire installaties, drank- & eetgelegenheden van België en geldt zowel voor de organisatoren, toeleveranciers, standhouders als de bezoekers.
 • HONDEN IN PRINCIPE NIET TOEGESTAAN IN DE ZAAL (alleen geleidehonden) Voor andere honden in overleg en UITERAARD aangelijnd.
 • MOGELIJKE CONTROLE en INSPECTIE van POLITIE, OVERHEIDSINSPECEURS, etc.  TIJDENS DE BEURS.

Voor alle overige regels en infomatie verwijzen wij u naar de website onder het kopje reglementen. Ook de controle formulieren staan daar op enz.