header c

Flyers

Reglement en ten aanzien van het uitdelen van flyers, folders, e.d. op de door ons georganiseerde evenementen.

Om veiligheidsredenen, aangegeven door de brandweer, hebben wij besloten om geen flyers, folders, en dergelijke van andere evenementen, producten en standhouders uit te laten delen aan de ingang en uitgang op de door ons georganiseerde evenementen. De reden hiervoor is dat er op de grond gevallen flyers een risico vormen voor de bezoekers.

Evenementen anders dan door vhm-events georganiseerd zullen ook niet worden toegestaan en zo nodig verwijderd worden. Dit geldt ook voor alle digitale uitingen (PC, laptop enz)

Het ophangen van posters van welke aard dan ook is niet toegestaan. Indien dit wel wordt gedaan wordt de eventuele schade verhaald op de standhouder. Voor eventuele andere mogelijkheden neem contact op met de organisatie.

Wel is het mogelijk om flyers van uw eigen stand of door u zelf verkochte producten op uw eigen stand neer te leggen. (niet uitdelen)

Indien aan deze mededeling geen gehoor wordt gegeven zal de persoon of personen worden verwijdert uit de zaal en het promotiemateriaal worden vernietigd. 

De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor de kwaliteit van de verkochte en aangekochte goederen en/of dieren en ook niet voor verlies, diefstal, schade of letsel gedurende de gehele beursdag. Alles waar dit reglement en informatie formulier niet in voorziet beslist de organisatie. De organisatie wenst iedereen een prettige beursdag toe.